روشهای ارسال کالامحدوده داخلی شهر تهران: ا رسال به وسیله پیک موتوری و آژانس در اسرع وقت همچنین امکان پرداخت نقدی در زمان تحویل کالا توسط خریدار.
ارسال به کلیه شهرهای ایران : کالا به‌صورت پس‌کرایه (پرداخت هزینه باربری هنگام تحویل مرسوله) ارسال خواهد شد.زمان تحویل 24 تا 72 ساعت از زمان سفارش کالا میباشد که از ابتدا و در زمان خرید به صورت تلفنی به خریدار اعلام خواهد شد.فاکتور خرید نیز میبایست قبل از ارسال توسط خریدار تسویه گردد.