رندرینگ یا تلفیق تصاویر، فرایند ساخت یک تصویر واقعی یا غیر واقعی از یک مدل دوبعدی یا سه بعدی (یا مدل هایی که می تواند به عنوان یک صحنه شناخته شود) با استفاده از نرم افزار های کامپیوتری است و نتایج نمایش چنین مدل هایی رندر نامیده می شود.

اطلاعات موجود در فایل صحنه برای پردازش و دریافت خروجی به صورت یک تصویر دیجیتال یا Raster به یک برنامه رندر منتقل می شود.

به طور خلاصه رندرینگ فرایند نهایی ایجاد تصاویر  یا انیمیشن دو بعدی از صحنه آماده شده است.

رندرینگ سه بعدی (۳D rendering)

۳D rendering یک فرایند پردازش سه بعدی کامپیوتری است که تصاویر سه بعدی را به صورت خودکار به دو بعدی تبدیل می کند.

رندر های سه بعدی ممکن است شامل اثرات نور فیزیکی یا رندر غیر واقعی باشند.

چندین روش مختلف و تخصصی برای رندرینگ ارائه شده است که شامل رندر غیر واقعی مبتنی بر چند ضلعی تا تکنیک های پیشرفته تر مانند scanline rendering، ray tracing، یا radiosity است.

رندرینگ فرایندی زمان بر است زیرا تمامی پیکسل های یک صحنه باید با استفاده از الگوریتم های خاص تفسیر شوند.

عواملی که روی سرعت رندر تاثیر دارند:

سرعت رندر رابطه مستقیمی با تعداد متریال های بکار رفته در تصویر دارد. هرچه تعداد اشیا، نور پردازی ها، مدل ها، اجسام و … بیشتر باشد سرعت رندر نیز کاهش پیدا میکند و زمان بیشتری برای تفسیر صحنه مورد نیاز است.